Otevřená data

Co jsou otevřená data?

Otevřená data neboli Open Data jsou data zveřejněná na internetu, která může kdokoliv a kdykoliv svobodně využít bez technických a legislativních omezení. Uživatelé jsou oprávněni data dále šířit pod podmínkou uvedení autora a zachování otevřenosti dat (nesmí dojít k omezení dalšího využití).
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje otevřená data jako informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.

Datový portál statutárního města Olomouce

Datový portál SMOl slouží k prezentaci dat (aplikací) pro veřejnost. Postupně jsou zde publikovány datové sady a aplikace reflektující různé činnosti nejen města, ale i městských organizací a dalších subjektů.

Vstup do datového portálu SMOl

Katalog otevřených dat

Katalog otevřených dat – aplikace CKAN (z ang. Comprehensive Knowlidge Archive Network) je webový open-source nástroj pro ukládání, správu a poskytování otevřených dat. Tento software je užíván de facto jako standart pro katalogizaci dat, který je využíván napříč různými měřítkovými úrovněmi – od jednotlivých měst až po jednotlivé státy, neziskové organizace či výzkumné instituce.

Vstup do olomouckého CKAN Katalogu otevřených dat