Zprávy o naplňování

Zprávy o naplňování Strategického plánu

Zprávy o naplňování Strategického plánu rozvoje města Olomouce mají za cíl formou stručného popisu každoročně zhodnotit celkové plnění hlavních opatření v rámci jednotlivých specifických cílů Strategického plánu s vazbou na naplňování nastavených monitorovacích indikátorů.