Aktuality

Olomoučané dostávají stručnou a přehlednou podobu nového strategického plánu

Nový přehled strategických záměrů a plánů má Olomouc. Dokument shrnuje ve čtyřech pilířích, 23 cílech a 87 opatřeních základní směřování dalšího rozvoje města. Plán je výsledkem intenzivní spolupráce města, koaličních i opozičních politiků, odborníků, a také Univerzity Palackého a samotných Olomoučanů. Ti nyní mají možnost využít i komunikační verzi plánu, která stručně popisuje podstatu jeho obsahu.

Přijďte se seznámit s budoucím směřováním města Olomouce | © archiv MMOl

Přijďte se seznámit s budoucím směřováním města Olomouce

Chcete vědět, jakým směrem se bude ubírat rozvoj Olomouce? Zajímá vás budoucnost našeho města a chcete ji ovlivnit? Pokud ano, přijměte pozvání na třetí veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Olomouce (pro období 2017–2023).

Motto města a univerzity bude společné | © Michal Folta

Motto města a univerzity bude společné

Latinské rčení Genius loci (Duch místa), kterou používá jako slogan Univerzita Palackého, bude i mottem, které využije město při strategickém plánování. Rozhodlo o tom hlasování předsedů komisí městských částí a členů vybraných odborných komisí magistrátu. Označení genius loci se nejčastěji užívá ve významu jedinečné atmosféry konkrétního místa.

Podnikatelé mohou s městem spolupracovat na tvorbě strategického plánu | © Jan Andreáš

Podnikatelé mohou s městem spolupracovat na tvorbě strategického plánu

Setkání členů Rady města Olomouce se zástupci podnikatelské veřejnosti hostil minulý týden Laudonův sál v Pevnosti poznání. Cílem setkání bylo podnikatelským subjektům i významným investorům a developerům představit základní vizi rozvoje města a hlavní rozvojové plány v nejbližší budoucnosti.

Budoucnost patří mladé generaci a bude vypadat zcela jinak, než si dnes umíme představit | © Blanka Martinovská

Budoucnost patří mladé generaci a bude vypadat zcela jinak, než si dnes umíme představit

Primátor města Olomouce, první náměstek hejtmana Olomouckého kraje, zástupci Moravské vysoké školy, univerzity, Fakultní nemocnice i dalších významných institucí představili své vize a výzvy pro rozvoj regionu. Okresní hospodářská komora připravila informační konferenci, která se věnovala rozvoji podnikatelského prostředí a regionu, palčivému tématu vzdělávání a také možnostem spolupráce se zahraničními partnery.

Olomoučané diskutovali o budoucnosti města | © archiv MMOl

Olomoučané diskutovali o budoucnosti města. Své nápady mohou přidat do Zásobníku podnětů

O budoucnosti Olomouce už podruhé veřejně debatovali zpracovatelé Strategického plánu rozvoje města se zájemci z řad veřejnosti. Ve Vlastivědném muzeu Olomouc se odehrálo druhé veřejné projednání, kterého se zúčastnily zhruba čtyři desítky občanů. Zpracovatelský tým v čele se zástupci společnosti MEPCO představil první verzi specifických cílů, které by měly určit další rozvoj Olomouce. Olomoučané pak o představených návrzích diskutovali a nabídli i další zajímavé podněty.

Olomouc | © Jan Andreáš

Sbíráme podněty od občanů do nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce

Jedním z hlavních záměrů je do procesu tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Olomouce v maximální možné míře přizvat a zapojit širokou veřejnost.

Horní náměstí Olomouc | © Jan Andreáš

Přijďte společně debatovat o budoucnosti města Olomouce

Zajímá vás budoucnost Olomouce? V takovém případě tedy přijměte pozvání na již druhé veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Olomouce (pro období 2017–2023). Odehraje se 18. září.

Horní náměstí Olomouc | © Jan Andreáš

Ekonomika, cestovní ruch, vzdělání… Strategický plán města dostává konkrétní podobu

První konkrétní obrysy začíná získávat návrhová část Strategického plánu rozvoje města Olomouce. V první polovině srpna se konalo jednání šesti odborných pracovních skupin, které velmi živě diskutovaly o věcném zaměření strategie rozvoje města.

Navrhněte motto města Olomouce a zúčastněte se soutěže o atraktivní ceny | © Jan Andreáš

Navrhněte motto města Olomouce a zúčastněte se soutěže o atraktivní ceny

Co se vám vybaví, když se řekne město Olomouc? Jak se dá Olomouc stručně, jednoznačně a především zajímavě vystihnout?

Olomoučané chtějí do budoucna řešit dopravní infrastrukturu, zeleň a architekturu | © Blanka Martinovská

Olomoučané chtějí do budoucna řešit dopravní infrastrukturu, zeleň a architekturu

Více než čtyřicet Olomoučanů se ve středu 21. června sešlo ve Vlastivědném muzeu, aby se zapojili do diskusí o budoucím rozvoji města. Ta byla uspořádána v souvislosti s přípravou nového Strategického plánu rozvoje města, který statutární město Olomouc připravuje na roky 2017 až 2023. Lidé v diskusi dospěli k sérii problémů, které by měly být v tomto plánu zohledněny.

Přijďte společně debatovat o budoucnosti města Olomouce | © Jan Andreáš

Přijďte společně debatovat o budoucnosti města Olomouce

O budoucnosti Olomouce se bude veřejně debatovat ve středu 21. června. „Chceme pozvat spoluobčany na první veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města Olomouce. Tento strategický plán se stane základním střednědobým koncepčním rozvojovým dokumentem, který se bude snažit efektivně řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území města,“ zve veřejnost náměstek primátora Aleš Jakubec.

Strategický plán budou tvořit i sami Olomoučané

Nový přehled strategických záměrů a plánů by měl určit další rozvoj Olomouce. Město v současnosti sice strategický plán má, vznikl ale v roce 2000, a aktualizován byl naposledy před devíti lety.

Školáci kreslili město, v němž by chtěli bydlet | © Blanka Martinovská

Školáci kreslili město, v němž by chtěli bydlet

Na desítky let dopředu může ovlivnit dění ve městě připravovaný dokument s názvem Strategický plán rozvoje statutárního města Olomouce pro období 2017–2023.

Strategický plán | © Jan Andreáš

Město potřebuje po patnácti letech nový Strategický plán

Už od roku 2000 řídí klíčové kroky města Olomouce Strategický plán rozvoje. Tento dokument byl v minulosti dvakrát výrazně aktualizován, a to v letech 2005 a 2007. Radní včera jednali o plnění prioritních cílů plánu a o nutnosti pořízení plánu nového.