Aktuality

Adaptační a mitigační strategie | Foto: Shutterstock

Jak snížit dopad klimatických změn? Analýza finišuje, bude následovat návrh konkrétních opatření

Podpisem Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky se Olomouc koncem minulého roku rozhodla připojit k dalším 20 městům a obcím České republiky, které si uvědomují nutnost změny a zavazují se k odpovědnému nakládání s energiemi. V reakci na postupující změny klimatu proto město nyní zpracovává Adaptační a mitigační strategii, jejíž analytická část právě finišuje. S výsledky analýzy, na základě které se následně vypracují konkrétní opatření, která mají minimalizovat dopady předpokládaných klimatických změn na území celého města, se budete moci seznámit i na veřejném projednání v polovině září.

Cílem nově zpracované strategie je zmírnit dopady klimatických změn a nastavit energetická opatření | Foto: Shutterstock

Cílem nově zpracované strategie je zmírnit dopady klimatických změn a nastavit energetická opatření

Jedním z nejaktuálnějších společenských témat je změna klimatu a její negativní dopady na lidskou společnost, přírodní ekosystémy a biologickou rozmanitost. Změna klimatu, ať už je způsobena čímkoliv, je realitou. Pomocí včasných a chytrých opatření je možné dopadům změny klimatu na sídla předcházet, počítat s nimi a připravit se. A právě k tomuto účelu bude sloužit Adaptační a mitigační strategie města Olomouce. Tento strategický dokument si nyní město nechá zpracovat.