Veřejná projednání

Zapojte se do plánování a rozhodování o svém městě

101-titulka_sm2

CHCEME ZAPOJOVAT

KOHO? OBYVATELE MĚSTA, ZÁSTUPCE PODNIKATELSKÉHO, NEZISKOVÉHO I VEŘEJNÉHO SEKTORU

DO ČEHO? ÚPRAV VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Během veřejných projednání se můžete zapojit do přípravy či zpracování projektů v následujících oblastech/tématech:

  • parkovací politika
  • strategie městské zeleně
  • revitalizace a úpravy náměstí nebo návsi
  • vznik parků, revitalizace parků atd.

PŘI TVORBĚ STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PRO ROZVOJ MĚSTA

  • strategický plán rozvoje města
  • plán udržitelné mobility atd.

Jak se můžete zapojit:

Přijďte nám říct svůj názor v rámci veřejných projednání, kde máte také možnost vyplnit krátký DOTAZNÍK, který umožní

OBYVATELŮM MĚSTA

  • vyjádřit své náměty a připomínky k projednávanému tématu
  • uvést další témata, která by chtěli se zástupci města veřejně projednávat

MĚSTU

  • zjistit názory občanů na diskutované téma
  • mapovat složení účastníků

VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ V ROCE 2021

3. 11. 2021 Strategie kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022-2027

20. 10. 2021 Plán rozvoje veřejného osvětlení

7. 10. 2021 Koncepce statutárního města Olomouce v oblasti podpory sportu a pohybu

6. 10. 2021 Strategický plán rozvoje města Olomouce (aktualizace)

30. 9. 2021 Koncepce veřejných prostranství ve městě Olomouci (návrhová část a představení Generelu)

29. 9. 2021 ASO park (studie)

16. 9. 2021 Adaptační a mitigační strategie (analytická část)

14. a 15. 9. 2021 Parkovací politika (návrhová část)

13. 9. 2021 Droždín náves (studie)

12. 8. 2021 Veřejné projednání Koncepce dostupného a sociálního bydlení

14. 7. 2021 Veřejné projednání Plán pro chytrou Olomouc

15. 6. 2021 Veřejné projednání Nový park na Dlouhé

 

VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ V ROCE 2020

15. 9., 17. 9., 22. 9. a 23. 9. 2020 Veřejná projednání Parkovací politika

17. 9. 2020 Veřejné projednání Park Malého prince

16. 9. 2020 Veřejné projednání Nová strategie městské zeleně

18. 6. 2020 Veřejné projednání Parku na Dlouhé

13. 7. 2020 Veřejné projednání Revitalizace návsi Droždín

8. 9. 2020 Veřejné projednání Revitalizace návsi Nemilany