Průzkum spokojenosti 2020

Průzkum spokojenosti obyvatel města Olomouce

Statutární město Olomouc provedlo průzkum spokojenosti obyvatel města Olomouce, v rámci kterého mohli Olomoučané vyjádřit svoji spokojenost s životem ve městě, ve kterém bydlí.

Sběr dat: květen 2020 – srpen 2020

Vyhodnocení průzkumu: říjen 2020

Cíl průzkumu: Zjištění potřeb a priorit obyvatel města, na které se bude chtít v následujících letech město zaměřit.

 

logo-ma21
Místní Agenda 21 je zaváděna v rámci projektu Olomouc plánuje budoucnost, registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014570, KA02 Zavedení místní Agendy