Aktuality

Schweitzerova ulice dostane nový přechod

Další opatření pro bezpečnost chodců v Olomouci. V jižní části města vznikne nový přechod pro chodce. Stavební práce se rozběhnou poblíž křižovatky ulic Schweitzerova a Jižní už na začátku příštího týdne. Hotovo bude letos květnu.

„Smyslem investice je zajistit větší bezpečnost chodcům, kteří bydlí nebo se pohybují v této městské části. Nový přechod totiž nahradí stávající místo pro přecházení, které je před křižovatkou ulice Schweitzerovy s ulicí Jižní,“ popsal investiční náměstek primátora Martin Major. Přechod pro chodce bude mít i nový dělící ochranný ostrůvek o délce 10 metrů a šířce 2,5 metru. A stavební firma zajistí i nasvětlení nového přechodu a nezbytné úpravy stávajících komunikací a chodníků. „Obyvatelé městských částí Povel a Slavonín po této úpravě volali dlouhodobě a konečně mají záruku v podobě začínajících stavebních prací. Vhodně k tomu navíc využíváme dobu, kdy je v ulici Schweitzerova menší intenzita dopravy, která souvisí s pokračujícími pracemi na stavbě II. etapy tramvajové trati na Nové Sady,“ zhodnotil primátor Mirek Žbánek. Celkové náklady investice jsou zhruba 650 tisíc korun.

Změny v MHD

Výstavba přechodu, která začíná v příštím týdnu, přinese od neděle 20. března i změny v MHD. Dopravní podnik povede jinak autobusové linky č. 16, 50 a 51. Náhradní zastávka U Kapličky bude přemístěna do ulice Schweitzerova před křižovatku s ulicí Voskovcova. Linky č. 16, 50 a 51 budou provozovány dle nových výlukových jízdních řádů uveřejněných na zastávkových označnících a na stránkách www.dpmo.cz

Linka č. 16 - bude provozována dle nového výlukového jízdního řádu. Průjezdnou konečnou bude náhradní zastávka U Kapličky umístěná v ul. Schweitzerova u přenosného označníku. Mezi zastávkami U Botanické zahrady – U Kapličky a zpět bude vedena po objízdné trase ulicemi Schweitzerova – Velkomoravská – Rooseveltova – Střední Novosadská – Slavonínská – Schweitzerova – Voskovcova – Peškova – Slavonínská – Střední Novosadská – Rooseveltova – Velkomoravská – Schweitzerova.

Na objízdné trase směr U Kapličky bude obsluhovat zastávky Zenit, Trnkova, U Rybářského stavu, Nové Sady, Slavonínská, Jižní (směr U Kapličky) a U Kapličky (náhradní zastávka na ulici Schweitzerova pro výstup i nástup). Z náhradní zastávky U Kapličky směr Tržnice bude obsluhovat zastávky Slavonínská, Nové Sady, U Rybářského stavu, Trnkova a Povel, škola.

Linka č. 50 - bude provozována dle nového výlukového jízdního řádu. Spoje s odjezdy z Hl. nádraží v 0.16 a 2.45 hod. budou vedeny mezi zastávkami Hotelový dům a Jižní (směr U Kapličky) po objízdné trase ulicemi Velkomoravská – Rooseveltova – Střední Novosadská – Slavonínská – Schweitzerova. Dále budou pokračovat na zastávku U Kapličky (náhradní zastávka umístěná v ul. Schweitzerova) a ulicemi Voskovcova a Peškova na zastávku Slavonínská, odkud budou vedeny již po své trase. Nebude obsluhována zastávka Povel, škola, která bude nahrazena zastávkou Zenit. Spoj s odjezdem z Hl. nádraží v 3.12 hod. bude veden až do zastávky U Kapličky (náhradní zastávka v ulici Schweitzerova) ve své původní trase s obsluhou všech zastávek. Dále bude pokračovat po objízdné trase ulicemi Voskovcova – Peškova – Slavonínská – Střední Novosadská – Rooseveltova – Velkomoravská na zastávku Zenit, odkud bude veden již po své trase. Nebude obsluhována zastávka Povel, škola.

Linka č. 51 - bude provozována dle nového výlukového jízdního řádu. Mezi zastávkami U Botanické zahrady a Jižní (směr U Kapličky) bude vedena po objízdné trase ulicemi Schweitzerova – Velkomoravská – Rooseveltova – Střední Novosadská – Slavonínská – Schweitzerova. Dále bude pokračovat na zastávku U Kapličky (náhradní zastávka umístěná v ul. Schweitzerova) a ulicemi Voskovcova a Peškova na zastávku Slavonínská, odkud bude vedena již po své trase. Nebude obsluhována zastávka Povel, škola, která bude nahrazena zastávkou Zenit.