Aktuality

Novou zastávku Kmochova už mohou využívat cestující

Nedávno dokončené rekonstrukce dvou úseků tř. Svornosti a s ní souvisejících uzavírek využilo město Olomouc také k opravě autobusové zastávky Kmochova ve směru do centra. Ta je nyní zcela bezbariérová a cestující ji už mohou využívat.

„Víme, že každá uzavírka a objížďka ve městě je pro řidiče nepříjemná. Chtěli jsme proto dobu omezení kvůli pracím na tř. Svornosti využít co nejefektivněji a rozhodli jsme se ve stejném termínu zrekonstruovat také autobusovou zastávku Kmochova směrem do centra,“ vysvětluje námětek primátora města Olomouce Martin Major. Stavební práce na autobusové zastávce navázaly na v létě dokončenou rekonstrukci plynovodu a nyní probíhaly souběžně s rekonstrukcí na tř. Svornosti.

„Zastávka byla ve zhoršeném stavebně technickém stavu a již nevyhovovala z hlediska bezbariérového nástupu do autobusů ani bezbariérového přístupu na nástupiště,“ popisuje důvody rekonstrukce náměstek Major. Nyní už je zastávka v bezbariérovém provedení a pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace vyhovuje. Osmnáct metrů dlouhé nástupiště bylo také předlážděno novou betonovou dlažbou 40/40 cm a celý zastávkový pruh dostal kryt ze superplastifikovaného betonu. Celkové náklady na opravu autobusové zastávky byly 1,2 milionu korun.