Aktuality

Stavba tramvajové trati se posunula, práce se rozdělily do dvou úseků

Rychlý postup stavby nové tramvajové trati postupně mění i režim prací. Výstavba se v těchto dnech rozdělila na dva úseky. První lokalitou je pokračující rekonstrukce křižovatky ulic Rooseveltova, U Dětského domova, Střední Novosadská a Zikova. Druhé, oddělené centrum stavebních aktivit je na křižovatce ulic Schweitzerova, Zikova a Jeremiášova.

Na první křižovatce teď pokračuje výstavba komunikací, silničních ostrůvků a světelného signalizačního zařízení. Tato část stavby tramvajové trati je už v dosti pokročilé fázi.

V okolí křižovatky Schweitzerova nyní probíhají dokončovací práce na rekonstrukci kanalizačního sběrače v prostoru za kasinem, výstavba kabelovodu včetně montáže betonových šachet, přeložky optických sítí a samotná výstavba kolejového svršku včetně montáže kolejí. „Cílem všech těchto prací je dokončit ještě v letošním roce stavební připravenost, aby se v novém roce mohla naplno rozjet naplánovaná další etapa výstavby,“ vysvětluje investiční náměstek primátora Martin Major.

Po svátcích se totiž hlavní jádro prací posune od Rooseveltovy ke Schweitzerově ulici. Od ledna až do května bude uzavřena celá křižovatka v ulici Schweitzerova. Během její rekonstrukce budou pro občany vybudovány náhradní trasy, aby se zachovaly důležité komunikační funkce tohoto uzlu sídliště.

Náhradní trasy při uzavření křižovatky ve Schweitzerově ulici jsou už stanoveny, momentálně probíhá jejich schvalování a případné úpravy. Stanoveny už byly i náhradní trasy a zastávky MHD, o nich bude včas informovat Dopravní podnik města Olomouce.

Trať na dočasnou konečnou ve Schweitzerově ulici má být dokončena v říjnu příštího roku. Budou na ní tři nové zastávky a DPMO počítá po jejím zprovoznění i se zvýšením frekvence spojů.