Aktuality

Vyhodnocení kvízu a křížovky z magazínu Měníme Olomouc

Součástí prvního čísla magazínu Měníme Olomouc byly také soutěžní křížovka a kvíz o zajímavé ceny. Ze všech správných odpovědní, které nám do 5. října došly e-mailem nebo poštou, jsme dnes náhodně vylosovali celkem šest výherců.

Tři úspěšní luštitelé od nás obdrží Historický atlas Olomoucka a další tři soutěžící, kteří správně odpověděli na všechny kvízové otázky, se mnohou těšit na suvenýry z Informačního centra Olomouc. Děkujeme všem, kteří nám zaslali své odpovědi, a gratulujeme výhercům, jež budeme v nejbližších dnech kontaktovat ohledně předání výhry. 

Křížovka

Tajenka:

  • Protipovodňová opatření jsou jednou z největších investic v novodobé historii Olomouce.

Vylosovaní luštitelé:

  1. Michal Blaško
  2. Jarmila Kolihová
  3. František Molek

Kvíz

Správné odpovědi:

  1. b) Na území Olomouce funguje 27 komisí městských částí.
  2. c) – Do poloviny letošního roku bylo v rámci ITI Olomoucké aglomerace zrealizováno 169 projektů.
  3. c) – Město Olomouc se do místní Agendy 21 zapojilo v roce 2019.

Vylosovaní soutěžící:

  1. Jitka Matyšťáková
  2. Ivana Bažantová
  3. Hubert Švábík