Aktuality

Dvě ulice v Olomouci dostaly nové nebo důkladně opravené chodníky

Statutární město Olomouc právě dokončilo stavbu dvou nových chodníků. Jeden úplně nový chodník je v ulici Jilemnického, druhý opravený v centru města v Hrnčířské ulici. V případě historické komunikace byla opět použita původní dlažba.

Nový chodník o délce zhruba 100 metrů a šířce dva metry vede v Jilemnického ulici podél frekventované silnice III. třídy. Chodník nyní zajišťuje bezpečnou cestu pohybu zejména dětí do zdejšího sportovního areálu. Komunikace je vytvořena z betonové dlažby 40/40 centimetrů. Součástí této akce byla i oprava silnice III. třídy, financovaná ze zdrojů Správy silnic Olomouckého kraje. Náklady na stavbu nového chodníku dosáhly výše 880 tisíc korun.

„Před týdnem město dokončilo také velkou rekonstrukci komunikace v Hrnčířské ulici. V rámci opravy byly původní žulové kostky rozebrány, očištěny a vráceny zpět do dlažby,“ uvedl investiční náměstek primátora Martin Major. Po doplnění nových podkladních vrstev byly žulové kostky vráceny zpět se zachováním kladecího schématu kroužkové vazby. Dále byly doplněny nové uliční vpusti pro zajištění účinného odvedení srážkových vod z komunikace.

Souběžně s opravou dlážděné komunikace proběhla také modernizace kabelového vedení společnosti CETIN a.s. Celkové náklady na opravu této komunikace byly 2,32 milionů korun.