Aktuality

Nový povrch, chodníky i parkovací stání v další části Olomouce

Chodci i řidiči si užívají nových chodníků, nových parkovacích zálivů a silnice bez výmolů a děr v Krakovské ulici. Více než sto metrů komunikace a přilehlých chodníků dostalo v této části města nový povrch. Na podzim přibude i zeleň.

Úsek v místě od Rooseveltovy po Rokycanovu ulici teď odpovídá potřebným normám pro šířku komunikace i parkování, a to včetně upraveného místa pro přecházení v křižovatce ulic Rooseveltova a Krakovská. „Nově opravená vozovka s povrchem z asfaltového betonu má nyní šířku pět metrů a v nově vybudovaném zálivu pro podélné stání může parkovat 13 osobních vozidel. Dopravní režim v místě je nově řešen jako zóna 30,“ popsal opravu náměstek Martin Major, který má v kompetenci dopravu.

Parkovací zálivy jsou vydlážděné betonovou zámkovou dlažbou, chodníky mají osazenou novou dlažbu z betonu. Cena opravy vyšla na 3,7 milionu korun. Na podzim pak lokalitu zkrášlí i nové keře. Do zeleného pásu zahradníci vysadí sedm muchovníků, které místo mezi novou komunikací a železniční tratí oddělí jako budoucí živý plot.