Aktuality

Hotovo! Propojka mezi Slavonínem a Povelem září novotou

Město dokončilo další velkou opravu. Tentokrát je nová silnice propojující olomoucké části Slavonín a Povel. Místní komunikace mezi ulicemi Heyrovského a Arbesova má nový povrch, piktogramy pro cyklisty a nově je řešena jako zóna 30.

„Stav původní silnice už byl zcela nevyhovující. Propojka v délce přes půl kilometru vede k nové zástavbě rodinných domů a z tohoto důvodu byla stále frekventovanější. Hlavním smyslem velké opravy bylo proto kromě opravy povrchu a inženýrských sítí také zajištění větší bezpečnosti provozu a celkové zklidnění dopravy v místě,“ objasnil investiční náměstek primátora Martin Major. 

Opravená komunikace míří od odbočky u nových rodinných domů v ulici Arbesova směrem k ulici Heyrovského. Nově je řešena jako zóna 30. Zklidnění dopravy na ní zajišťují dvě zvýšené plochy, které plní funkci zpomalovacích prahů. Větší bezpečnost pak poskytují piktogramy cyklistům umístěné na vozovce formou vodorovného dopravního značení. Nově opravená komunikace má nyní jednotnou šířku, celkem pět a půl metru, a je doplněna o betonové obruby i nové odvodňovací prvky.

Stavební práce probíhaly od letošního května souběžně s přeložkou optických kabelů a výstavbou vodovodu, kterou realizoval soukromý investor. Celkové náklady na opravu přišly město na téměř sedm a půl milionu korun. V budoucnu by měl opravenou komunikaci doplnit i chodník. "Máme zpracovanou projektovou dokumentaci, která řeší i vybudování chodníku ve stávajícím zeleném pásu. Stavba si ale vyžádá také přeložku inženýrských sítí, proto s realizací počítáme s ohledem na její finanční náklady později," doplnil náměstek Martin Major.